Komunikat nr 1/2017 Kolegium Sędziów PZWarc w sprawie nadania i podwyższenia klasy sędziowskiej

1483

Kolegium Sędziów Polskiego Związku Warcabowego w składzie:
– Sylwester Flisikowski – przewodniczący
– Dariusz Trafny – członek
– Arkadiusz Biadasiewicz – członek

na spotkaniu w dniu 29.09.2017 r. , postanowiło zgodnie z § 5.3.7 Kodeksu
Warcabowego:
1. po wcześniejszej akceptacji powołanego składu Komisji Egzaminacyjnej
zaproponowanej przez Podkarpacki Okręgowy Związek Warcabowy w osobach:
– Maria Gawaluch-Mazur Maria – sędzia państwowy – Przewodniczacy komisji
– Jan Artymowicz – sędzia klasy państwowej – członek komisji zatwierdzić wyniki egzaminów i nadać III klasę sędziowską:

  1. Paweł KALMUK
  2. Natalia ZABORNIAK
  3. Anna ŚLIWA
  4. Elżbieta GORAJ
  5. Michał SZCZYBYŁO
  6. Sławomir GRABKA
  7. Krzysztof MILO

2. po rozpatrzeniu złożonych wniosków potwierdzających spełnianie wymogów §
6.6.2 Kodeksu Warcabowego, nadać II klasę sędziowską:

  1. Andrzej Ziaja – nr ew. 10492