Konferencja Sędziów Polskiego Związku Warcabowego

1923

W dniu 23 września 2017 roku o godzinie 18:00 w Ośrodku Horyzont – www.horyzont.ta.pl – w Dąbkach w odbędzie się Konferencja Sędziów Polskiego Związku Warcabowego.

Program konferencji:
1. Otwarcie i przywitanie uczestników konferencji przez Przewodniczącego Kolegium Sędziów Polskiego Związku Warcabowego
2. Wybór przewodniczącego Konferencji
3. Wybór sekretarza
4. Powołanie komisji wniosków
5. Odczytanie sprawozdania z działalności Kolegium Sędziów Polskiego Związku Warcabowego za okres od września 2016
6. Wypracowanie stanowiska odnośnie tempa gry
7. Omówienie sędziowania turniejów z minionego okresu od września 2016
8. Propozycja zmian w regulaminie KS odnośnie przyznawania III i II klasy sędziowskiej
9. Wolne wnioski
10. Dyskusja nad aktualnymi problemami sędziowskimi
11. Przyjęcie wniosków
12. Zakończenie Konferencji