Opłaty

1. Roczna składka członkowska:

– zapłacona do 31 marca – 300 zł

– zapłacona po 31 marca – 400 zł

2. Składka członkowska dla klubów zrzeszonych w Stowarzyszeniu Kultury Fizycznej Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzacych CROSS:

– zapłacona do 31 marca – 150 zł

– zapłacona po 31 marca – 400 zł

3. Koszt licencji zawodniczej i licencji klubowej – 25 zł, duplikat 20 zł

4. Koszty związane z ewidencją turniejów – 1 zł od zawodnika

5. Składka sędziowska (niezależnie od posiadanej klasy) – 40 zł

6. Szkolny Instruktor Warcabowy – 40 zł.  Koszt licencji ważnej trzy lata

7. Wpisowe do turniejów (dotyczy warcabów 100-polowych i 64-polowych):

– Drużynowe Mistrzostwa Polski – 200 zł, kolejna drużyna z tego samego klubu – 150 zł

– Drużynowe Mistrzostwa Polski Kobiet – 150 zł, kolejna drużyna z tego samego klubu – 100 zł

– Półfinały Indywidualnych Mistrzostw Polski – 80 zł

– Finał Indywidualnych Mistrzostw Polski – 150 zł

– Indywidualne Mistrzostwa Polski Kobiet – 80 zł

– Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów Starszych – 50 zł

– Indywidualne Mistrzostwa Polski w grze błyskawicznej i aktywnej – 50 zł

– Drużynowe Mistrzostwa Polski w grze błyskawicznej – 100 zł

– Młodzieżowe Drużynowe Mistrzostwa Polski – 150 zł, kolejna drużyna z tego samego klubu w tej samej grupie – 100 zł

– Młodzieżowe Indywidualne Mistrzostwa Polski – 60 zł

– Młodzieżowe Indywidualne Mistrzostwa Polski w grze błyskawicznej i aktywnej  – 30 zł

Opłaty turniejowe wymienione w punkcie 7 są powiększone o 50% (lecz nie mniej niż 20 zł) dla:

– Zawodników niezrzeszonych

– Zawodników z klubów, które mają zaległości w opłatach na rzecz PZWarc. Brak opłaconej składki członkowskiej za rok bieżący w dniu 1 kwietnia i później, uważa się również za zaległość

Opłaty zostały uchwalone przez Zarząd Polskiego Związku Warcabowego na posiedzeniu w Szczecinie w dniu 29 listopada 2014 i obowiązują od 1go stycznia 2015.