Opłaty

Opłaty w Polskim Związku Warcabowym

 1. Roczna klubowa składka członkowska:
  • zapłacona do 31 marca – 1.000 zł
  • zapłacona po 31 marca – 1.500 zł

 

 1. Roczna klubowa składka członkowska dla klubów zrzeszonych w Stowarzyszeniu Kultury Fizycznej Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących CROSS:
  • zapłacona do 31 marca – 500 zł
  • zapłacona po 31 marca – 750 zł

 

 1. Dobrowolna roczna składka wspierająca.Osoby, które w danym roku opłacą dobrowolną składkę wspierającą w wysokości min. 100 zł, zostaną wymienione na stronie Związku jako osoby wspierające.

 

 1. Koszt licencji zawodniczej – 25 zł, duplikat 20 zł

 

 1. Koszt licencji klubowej0 zł

 

 1. Koszty związane z ewidencją turniejów – 1 zł od zawodnika

 

 1. Składka sędziowska:
 • dla sędziów do II klasy – 40 zł
 • dla sędziów klasy I i P – 50 zł
 • dla sędziów FMJD i międzynarodowych – 60 zł

 

 1. Szkolny Instruktor Warcabowy – 40 zł. Koszt licencji ważnej trzy lata.

 

 1. Koszt wystawienia przez Polski Związek Warcabowy zaświadczenia, opinii lub innego dokumentu o podobnym charakterze – 30 zł

 

 1. Wpisowe do turniejów (dotyczy warcabów 100-polowych i 64-polowych):
 • Drużynowe Mistrzostwa Polski – 250 zł, kolejna drużyna z tego samego klubu – 150 zł
 • Drużynowe Mistrzostwa Polski Kobiet – 150 zł, kolejna drużyna z tego samego klubu – 100 zł
 • Półfinały Indywidualnych Mistrzostw Polski – 80 zł
 • Finał Indywidualnych Mistrzostw Polski – 200 zł
 • Indywidualne Mistrzostwa Polski Kobiet – 200 zł
 • Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów Starszych – 50 zł
 • Indywidualne Mistrzostwa Polski w grze błyskawicznej i aktywnej – 50 zł
 • Drużynowe Mistrzostwa Polski w grze błyskawicznej – 100 zł
 • Młodzieżowe Drużynowe Mistrzostwa Polski – 150 zł, kolejna drużyna z tego samego klubu w tej samej grupie – 100 zł
 • Młodzieżowe Indywidualne Mistrzostwa Polski – 60 zł
 • Młodzieżowe Indywidualne Mistrzostwa Polski w grze błyskawicznej i aktywnej – 30 zł

Opłaty turniejowe wymienione w punkcie 10. są powiększone o 50% (lecz nie mniej niż 20 zł) dla:

 • Zawodników niezrzeszonych,
 • Zawodników z klubów, które mają zaległości w opłatach na rzecz PZWarc. Brak opłaconej składki członkowskiej za rok bieżący w dniu 1 kwietnia i później, uważa się również za zaległość.

 

Opłaty zostały przyjęte przez Zarząd Polskiego Związku Warcabowego Uchwałą nr 03/02/2024 z dn. 29.02.2024 r. i obowiązują od 1-go stycznia 2025 r.