Wyniki Ankiety Społecznej | Spotkanie w Sprawie Przyszłości PZWarc

1554

Szanowni Państwo,

w dniach 11-17 stycznia Zarząd PZWarc zaprosił zawodników lub ich rodziców do udziału w anonimowej ankiecie społecznej w sprawie wprowadzonej rocznej zawodniczej składki członkowskiej. Wyniki ankiety z podziałem na zawodników aktywnych i nieaktywnych w kolejnych latach 2021, 2022 i 2023 prezentujemy w formie graficznej w poniższym pliku:

Wprowadzenie rocznej członkowskiej składki zawodniczej - Wyniki ankiety

Wyniki ankiety można oczywiście interpretować na wiele sposobów w zależności od punktu widzenia na przedmiot głosowania. Co ważne, wyniki te miały dać Zarządowi pogląd na stanowisko społeczności, jednak nie zobowiązują one Zarządu do konkretnych kroków. Zdaniem Zarządu uśredniony wynik wśród aktywnych zawodników z ostatnich trzech lat na poziomie równo 45% za wprowadzeniem nowej składki świadczy o istotnym społecznym zrozumieniu wyzwań stojących przed PZWarc i chęci działania na rzecz wspólnego dobra naszej organizacji. Z kolei uśredniony wynik przeciwko wprowadzeniu nowej składki na poziomie 54% zdaniem Zarządu nie przełoży się na spadek turniejowej frekwencji na aż takim poziomie.

Należy zaznaczyć, że od początku żywiołowej dyskusji spowodowanej decyzją Zarządu, wielu publicznych wypowiedzi i bezpośrednich kontaktów z Zarządem, nie padła żadna deklaracja gotowości pełnienia funkcji Skarbnika w PZWarc, nie otrzymaliśmy też żadnych propozycji alternatywnych rozwiązań popartych wyliczeniami, które zbliżyłyby Zarząd do rozwiązania zaistniałej w związku sytuacji.

Zarząd PZWarc podtrzymuje swoje stanowisko o konieczności utrzymania wprowadzonej rocznej zawodniczej składki członkowskiej.

W związku z powyższym Zarząd PZWarc zaprasza przedstawicieli klubów na spotkanie konsultacyjne online, które odbędzie się we wtorek 6 lutego o godzinie 20:30 za pośrednictwem platformy internetowej. Zarząd PZWarc chce przedyskutować z delegatami obecną sytuację związku, przedstawić prawdopodobne scenariusze, a także możliwie się na nie przygotować, szczególnie w razie potencjalnej rezygnacji obecnego Zarządu.

W celu zachowania właściwego, merytorycznego przebiegu nadchodzącego spotkania, uprzejmie prosimy o:

  • delegowanie jednego przedstawiciela z klubu lub OZW,
  • przesłanie na adresy: damian.reszka@warcaby.pl z kopią na biuro@warcaby.pl deklaracji chęci udziału w spotkaniu (w odpowiedzi przesłana zostanie instrukcja dołączenia do spotkania),
  • w razie chęci przedstawienia alternatywnego źródła przychodów dla związku – przygotowanie (a najlepiej również wcześniejsze mailowe przesłanie na biuro@warcaby.pl) możliwie szczegółowych szacunków/wyliczeń,
  • przygotowanie propozycji osób gotowych do pełnienia funkcji w kolejnym Zarządzie PZWarc po ewentualnej rezygnacji bieżącego Zarządu.

W imieniu Zarządu PZWarc,

Damian Reszka
Prezes PZWarc