Walne Zgromadzenie Delegatów

401

Walne Zgromadzenie Delegatów odbędzie się w Dąbkach w piątek 15go sierpnia o godzienie 14:00.

Informujemy również, że z pracy w Zarządzie zrezygnował kol. Konrad Bieżyca. Na jego miejsca Zarząd powołał kol.Damiana Jakubika z Gniezna. Nowy Sekretarz rozpoczenie swoją działalność  od 7go lipca.