Młodzieżowa Kadra Polski

519

Artykuł uzupełniony 19go czerwca  i 20 czerwca

W najbliższym czasie czeka nas szereg wydażeń w warcabach młodziezowych.

W dniach  7-10 lipca w Wołominie spotyka się kadra w młodszych rocznikach (B10, C10, B13, C13).

Cała młodzieżowa reprezentacja Polski spotyka się 31go lipca w Centrum Olimpijskim Polskiego Komitetu Olimpijskiego, gdzie po złożeniu ślubowania i odebraniu reprezentacyjnych strojów, odjedzie autokarem do Pińska.

Zainteresowane kluby/rodziców bardzo prosimy o zapoznanie się ze szczegółowymi informacjami i operatywną współpracę.

 

Szkolenie kadry w kategoriach B10, D10, B13, D13

Wołomin 7-10 lipca

(przyjazd 6go, wyjazd 11go po śniadaniu)

Adres: Pensjonat Alexandra, 1go Maja 22/24, 05-200 Wołomin

Szkolenie będzie prowadził gmi Ewgeni Watutin Edward Burzyński.

Szkolenie jest bezpłatne i obowiązkowe dla powołanych do kadry na MME w Pińsku.

Uczestnicy szkolenia przyjeżdżają na własny koszt.

Osoby dodatkowe (rodzice/opiekunowie):

koszt od kolacji 6go do śniadania 11go to 360 zł.  (wpłat należy dokonywać na konto PZWarc do końca czerwca)

 

Młodzieżowe Mistrzostwa Europy, Pińsk (Białoruś) 1-7 sierpnia

Planowany scenariusz:

 1. 31 lipca godzina 10:00   Uroczyste ślubowanie wszystkich uczestników 
  Centrum Olimpijskie  PKOl,Warszawa, Wybrzeże Gdyńskie  4
 2. 31 lipca godzina 11:00 Wyjazd autokaru z parkingu przy Centrum Olimpijskim
 3. 31 lipca godzina 20:00 Spodziewany przyjazd do hotelu w Pińsku: Polesski State University, ul.Irkutsko-Pinskoj divizii, 46A
 4. 7 sierpnia około 14:00 Wyjazd autokaru z Pińska
 5. 7 sierpnia około 22:30 Przyjazd autokaru na Dworzec Centralny w Warszawie 

Kierownikiem reprezentacji jest Magda Pawłowska. Opiekunami grupy będą, razem z kol.Magdą, Panie: Joanna Broma oraz Wioletta Cichocka.
Trenerami na miejscu będą mif Natalia Sadowska oraz gmi Ewgeni Watutin. Arcymistrz Watutin (onegdaj zawodnik szczecińskiego Admirała) najprawdopodobnniej będzie współpracował z naszą młodzieżową kadrą podczas szkolenia w Bielawie oraz MŚ w Dąbkach. To bardzo dobra informacja, gdyż to własnie ten trener prowadził przez wiele lat  uznane dzisiaj gwiazdy – R.Boomstrę i P.Meursa.

Warunki uczestnictwa:

 1. Wyjazd w całości organizowany i rozliczany przez PZWarc (dotyczy również opiekunów)
 2. Podróż z miejsca zakwaterowania do/z Warszawy nie jest pokrywana przez Związek. 
 3. Całkowity koszt to 250 zł. Obejmuje to zarówno podróż, wpisowe, hotel, wyżywienie, ubezpieczenie, opiekę i wsparcie trenerskie.
  Mistrzowie Polski w swoich kategoriach nie wnoszą żadnych opłat.
 4. Całkowity koszt dla osoby towarzyszącej to 940 zł + koszt wizy (jeżeli będzie konieczny). Ilość miejsc ograniczona pojemnością autokaru!
 5. Warunki konieczne do wyjazdu:
  o Wymienione wyżej kwoty wpłacić na konto związku w terminie do 30go czerwca. (Związek wystawi rachunki na wskazane instytucje/kluby).
  o Przekazanie do 30go czerwca na adres biura związku:Polski Związek Warcabowy, Cukrowa 49/2, 71-004 Szczecin następujących dokumentów:
  * wypełniony i podpisany osobiście przez wnioskodawcę oraz jeden in blanco wniosek formularz o wydanie wizy. Formularz wniosku należy wypełnić na stronie internetowej Ambasady Białorusi i wydrukować (w wyjątkowym         wypadku wypełnić drukowanymi literami  łacińskimi, jednym długopisem):
  http://poland.mfa.gov.by/pl/consular_issues/visas/wniosek/
  *  zdjęcie do wizy powinno mieć wymiary 35 x 45 mm na jednolitym jasnym tle, na wprost, wyraźne, bez odcieni i przebarwień, 70-80% zdjęcia w układzie pionowym powinna zajmować twarz, nie starsze niż 6 miesiŕcy (typ: zdjęcie paszportowe);
  * paszport. Paszport powinien zawierać podpis i być ważny co najmniej 3 miesiące po ukończeniu okresu ważności wizy oraz koniecznie zawierać czyste strony (co najmniej 2);
  * jeżeli wnioskodawca jest osobą niepełnoletnią wymagane są kopie stron paszportów rodziców, zawierające dane osobiste ze zdjęciem; Paszport powinien zawierać podpis i być ważny co najmniej 3 miesiące po ukończeniu okresu ważności wizyJeżeli ktoś nie posiada paszportu, prosimy o pilny kontakt na adres
  magda.pawlowska@warcaby.pl
  * Zgodę rodziców/opiekunów prawnych na ubieganie się o wizę dla dziecka przez Zarząd PZWarc.
  * W razie dodatkowych pytań, proszę o kontakt:
  magda.pawlowska@warcaby.pl 
  Prosimy także mailem do dnia 30 czerwca br. na adres:
  biuro@warcaby.pl przesłać:
  – wzrost i rozmiar koszulki dla reprezentanta i ewentualnie osoby towarzyszącej. Osoby towarzyszące otrzymają koszulki odpłatnie wg faktycznych kosztów.
  – Informacje, które są niezbędne do ewentualnego bezpłatnego otrzymania wizy oraz do ubezpieczenia grupowego:  Imię (imiona),  Nazwisko,  PESEL,  Data urodzenia, Adres zamieszkania,  Seria i numer paszportu, Data wydania paszportu,  Data ważnościi paszportu

 

 

 

Po powrocie z Białorusi kadra młodzieżowa nie będzie długo odpoczywać. 

We wrześniu kolejne szkolenie kadry w młodszych rocznikach, pod koniec października wyjazd na MŚ do lat 10 i 13 w Tallinie, w listopadzie szkolenie kadry w starszych rocznikach (16/19) i w grudniu MŚ kadetów-kadetek/juniorów-juniorek w Dąbkach.

Szczegóły do pobrania w pliku PDF.