Licencje sędziowskie

1098

Osoby, które ukończyły kurs sędziego i chcą sędziować turnieje zgodnie z przepisami muszą złożyć wniosek o licencje sędziego warcabowego. Ukończenie kursu sędziowskiego z wynikiem pozytywnym jest niewystarczające.

Osoby zainteresowane nabyciem programu do sędziowania, koszt dla sędziów PZWarc – 60 zł (słownie: sześćdziesiąt złotych), proszone są o kontakt prezes@warcaby.pl