Zmiana w opłatach klasyfikacyjnych FMJD

423

Od 1 stycznia 2013 roku ulega zmianie sposób naliczania opłat klasyfikacyjnych (rankingowych) w FMJD. Zamiast dotychczasowych 5 euro za zawodnika startującego w danym turnieju jakie musiał zapłacić organizator, będą stałe opłaty w zależności od rodzaju turnieju: 
– turniej TIT – 150 euro,
– turniej zwykły – 50 euro,
– inne imprezy (np.: symultany) – 50 euro.

I jeszcze jedna ważna zmiana! Opłata musi być uiszczona przed rozpoczęciem zgłoszonej wcześniej do FMJD imprezy / turnieju.