Zaproszenie na Walne Zgromadzenie Delegatów PZWarc

882

Szanowni Członkowie Polskiego Związku Warcabowego,

serdecznie zapraszam na Sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Delegatów (treść zaproszenia poniżej), które odbędzie się 27 marca 2022 r. o godzinie 15:00 za pośrednictwem platformy internetowej. Poza częścią sprawozdawczą planujemy między innymi głosowanie nad zmianą zapisów statutowych dotyczących adresu siedziby Związku (w nawiązaniu do przeniesienia siedziby PZWarc do Warszawy) oraz głosowanie nad aktualizacją Kodeksu Warcabowego.

Uchwałą nr 07/09/2020 z dn. 26 września 2020 r. Walne Zgromadzenie Delegatów PZWarc powierzyło Jackowi Pawlickiemu wykonanie aktualizacji Kodeksu Warcabowego. Kolega Jacek z zadania się wywiązał i opublikował na swoich stronach 14 sierpnia 2021 r. projekt Kodeksu (z aktualizacją dn. 9 września 2021 r.): PROJEKT KODEKSU WARCABOWEGO

Projekt Kodeksu Zarząd PZWarc przekazał 13 września 2021 r. Kolegium Sędziów. KS według przesłanego do Zarządu oświadczenia na swoich zebraniach prowadzonych od 5 października 2021 r. do 15 lutego 2022 r. przeanalizowało propozycje zmian w Kodeksie, które przedstawiamy poniżej:

OŚWIADCZENIE KOLEGIUM SĘDZIÓW

PROPOZYCJE KOLEGIUM SĘDZIÓW

Mając na celu przygotowanie ostatecznej wersji Kodeksu Warcabowego, który będzie mógł być głosowany przez WZD zapraszam na spotkanie online poświęcone dyskusji nad aktualizacją Kodeksu, które zaplanowaliśmy na poniedziałek 7 marca o godzinie 19:00. Osoby chętne wziąć udział w dyskusji proszone są o wiadomość na adres:
biuro@warcaby.pl z kopią na damian.reszka@warcaby.pl
W wiadomości zwrotnej przekażemy szczegóły niezbędne do dołączenia.

Z wyrazami szacunku,
Damian Reszka
Prezes PZWarc

 

WZD_220327_Zaproszenie