Zapraszamy na WZD

659

Przypominamy o sobotnim Walnym Zgromadzeniu Delegatów. Jeżeli chcemy mieć wpływ na najbliższe 4 lata w PZWarc – musimy spotkać się w Poznaniu. Rozliczamy kadencję Zarządu 2013-2017 i wybieramy nowy Zarząd na okres 2017-2021.

22 kwietnia 2017 roku o godz. 10.00 w Poznaniu w Adam’s Conference Center, ul. Matejki 62 (sala nr 2 dostępna od 9:40).