Ważna informacja dla klubów

892

Wszystkich członków PZWarc prosimy o przesłanie na adres biura (biuro@warcaby.pl) informacji o aktualnym składzie zarządu klubu, oraz koniecznie adresu (adresów) emial do klubu oraz członków Zarządu. Sporo emiali wysyłanych na adresy klubów po prostu wraca. Poczta elektroniczna to podstawowa forma komunikacji z klubami. Bez aktualnego adresu nie możemy docierać do Was z ważnymi bieżącymi informacjami.