Walne Zgromadzenie Delegatów

432

pzw_2_logoPrzypominamy o WALNYM ZGROMADZENIU DELEGATÓW, które odbędzie się w Dąbkach 15go sierpnia o godzinie 14:00

Przypominamy również, że zgodnie z paragrafem 23 naszego Statutu: “O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Delegatów, Zarząd informuje poprzez zamieszczenie stosownego ogłoszenia na oficjalnej stronie internetowej związku co najmniej na 30 dni przed terminem Zgromadzenia“. Statut nie przewiduje zatem formy listów poleconych o które część z Państwa tak bardzo prosi.

Kluby, które przesłały swoje dane kontaktowe  w dniu dzisiajszym otrzymują sprawozdanie finansowe w formie elektronicznej.