Tytułomania wsparta populizmem

934

Jesteśmy świeżo po zakończonym Walnym Zgromadzeniu Delegatów  PZWarc. Nie uczestni­czyłem w nim, ale jako były przewodniczący PT PZWarc czuję się w obowiązku zapro­testować przeciwko praktyce głosowania nad nieprzygotowanymi wnioskami. Szanowni Delegaci, zarówno byli jak i przyszli, prawa nie tworzy się na kolanie.

Tytułem wstępu pragnę przypomnieć jak przebiegała procedura wnoszenia poprawek do Kodeksu Warcabowego, gdy objąłem piastowaną do niedawna funkcję. Na ponad miesiąc przed Walnym jako KT PZWarc opublikowaliśmy uzgodnione propozycje poprawek, zawierające oryginalny fragment tekstu z zaznaczonym zakresem zmian, proponowaną zmianę i jej uzasadnienie. Był czas na przemyślenie skutków, ewentualne polemiki, jak i wyrobienie sobie własnego zdania przez przyszłych Delegatów. Miałem nadzieję, że taki standard się upowszechni w PZWarc. Niestety w ubiegłym roku okazało się, że nie warto było się męczyć. Dawne praktyki okazały się znacznie mocniej zakorzenione i później był problem jak traktować takie nieprzemyślane uchwały, czy jako obowiązujące prawo, czy tylko jako nieprzemyślaną propozycję zmian, nie wartą wcielania w życie. Pisałem na ten temat i apelowałem, aby w przyszłości Walne nie głosowało nad wnioskami do Kodeksu Warcabowego zgłaszanymi w takim trybie (bez wcześniejszego przygotowania i publikacji).

Tegoroczne Walne zaowocowało kolejnym bublem. Kolega Jan Mamet złoży wniosek dotyczący Kodeksu Warcabowe (Rozdział VII Kategorie i tytuły, punkt 5. Tytuły i kategorie zdobywane za wynik).

Przypomnę dotychczasowe brzmienie tego punktu:

5. Tytuły i kategorie zdobywane za wynik

5.1. Niezależnie od reguł zdobywania tytułów i kategorii określonych wcześniej zawodnicy mogą otrzymać kategorię bądź tytuł „z urzędu” za osiągnięty wynik co zostało zaprezentowane w tabeli: „Kategorie i tytuły za wynik” (patrz Dodatek, Tabela V)

5.2. By kategoria i tytuł wynikające z tabeli „Kategorie i tytuły za wynik” mogły zostać uznane muszą być spełnione następujące dodatkowe warunki:

5.2.1. tempo gry musi być zgodne z wymaganym dla danej kategorii/tytułu;

5.2.2. należy wyprzedzić minimum trzech zawodników z kategorią/tytułem minimum równą ze zdobywaną (przykładowo: by zatwierdzić pierwszą kategorię należy wyprzedzić minimum trzech zawodników z pierwszą lub wyższą kategorią [np. 2 jedynki i mistrza itp.])

Poniżej tabela na którą powołuje się punkt 5.1. Tabela V – KATEGORIE, NORMY I TYTUŁY ZA WYNIK (Rozdz. VII, 5.1.)

Miejsce Indywidualne MP MP Seniorów starszych MP Juniorów modszych Puchar Polski Młodzików Puchar Polski Orlików
MP Juniorów Kryształowy Kamień
Mistrzostwa Polski LZS MP Cross
MP Niepełnosprawnych
1 M K I+ I II+
2-3 K+ I+ I II+ II
4-6 K I II+ II III
7-10 I+ II+ II III IV

Powyższe punkty zawierał Kodek Warcabowy z 2007 roku (opracowany przez Kolegium Sędziowskie pod przewodnictwem Jacka Pawlickiego), jak i obecnie obowiązujący, z poprawkami naniesionymi w 2008 roku przez Komisję Techniczną. Zmiany te jednak nie dotyczyły zacytowanego punktu, jak i jego podpunktów, a jedynie tabela przyjęła bardziej syntetyczną formę i uzupełniona została o MP LZS, MP Cross i MP Niepełnosprawnych.

Kolega Jan Mamet zaproponował w swoim wniosku, aby w przypadku niespełnienia warunku zawartego w podpunkcie 5.2.2. uznawać normę o jedną kategorię niższą (nie znam dosłownego sformułowania, gdyż do dnia 4 maja Uchwały Walnego Zgromadzenia Delegatów nie zostały jeszcze opublikowane). Jeżeli istotnie takie sformułowanie jest w tekście, to wprowadza ono zamęt, bo tabela dotyczy nie tylko kategorii, ale i norm na nie, jak i norma na tytuły (II+, I+, K+).

Kolega Marcin Grzesiak, członek Zarządu PZWarc i zarazem członek KT PZWarc, w trosce o to, aby nie przyznawano kategorii za obecność (jak działo się w warcabach 64-polowych do 2000 roku), zgłosił poprawkę do powyższego wniosku i przekonał Walne do wprowadzenia limitu punktowego wynoszącego 40%, aby kategorie i tytuły za miejsce mogły być uznane.

Praktykowana procedura uchwalania pisanych na kolanie wniosków dotyczących poprawek w Kodeksie Warcabowym uniemożliwia przejrzeniu się skutkom takich wniosków przed  ich zatwierdzaniem poprzez głosowanie, proponuję przyjrzenie się im w poniższych zestawieniu:

4.MPP Murzasichle 2010 – Dz 10

Miejsce
Tytuł
PKT
Norma
(z gry)
Norma
(za miejsce)
Norma wg uchwały
(9 rund, 40% = 7 pkt)
1
IV
15
III
II+
2
III
13
II
3
13
IV
II
4
V
13
IV
III
5
V
12
IV
III
6
IV
11
III
7
10
V
IV
8
IV
10
9
IV
10
10
10
IV

Proponowane przez Walne minimum 40% uzyskało 19 zawodniczek na 21 startujących, a założenia dotyczy pierwszej dziesiątki, wiec w praktyce zbliżone jest do „normy za udział”, zwłaszcza przy mniejszej niż tutaj ilości uczestniczek. Natomiast przy bardziej wyrównanym poziomie gry lub grze na remis, takie minimum może stać się dosłownie „normą za udział”.

4.MPP Murzasichle 2010 – Ch 10

Miejsce
Tytuł
PKT
Norma
(z gry)
Norma
(za miejsce)
Norma wg uchawały
(9 rund, 40% = 7 pkt)
1
V
14
II+
2
13
V
II
3
V
12
II
4
12
III
5
11
III
6
11
III
7
10
IV
8
10
IV
9
10
IV
10
10
IV

Powyżej mamy przykład największych dysproporcji w kategoriach uzyskanych za miejsce, a 40% minimum uzyskuje 16 zawodników na 20 startujących.

4.MPP Murzasichle 2010 – Dz 13

Miejsce
Tytuł
PKT
Norma
(z gry)
Norma
(za miejsce)
Norma wg uchawały
(9 rund, 40% = 7 pkt)
1
II+
16
I
2
III
13
II+
3
III
13
II+
4
III
13
II
5
III
11
II
6
III
11
II
7
III
10
III
8
IV
10
III
9
V
10
IV
III
10
10
V
IV
III

Proponowane przez Walne minimum uzyskuje 20 zawodniczek spośród 23 startujących.

Przy okazji powyższego turnieju poświęcę parę słów dodatkowych wyjaśnień jak funkcjonował dotychczasowy system. Zawodniczkom za miejsca 7-10 z tabeli przysługiwała III kategoria, jednak żadna z nich nie wyprzedziła trzech zawodniczek z III kategorią. Natomiast 9 i 10 zawodniczka wyprzedziła trzy zawodniczki z IV kategorią, które zajęły 11, 13 i 17 miejsce, więc wg dotychczas stosowanej praktyki przysługiwała im IV kategoria za wynik. Idąc takim tokiem rozumowania, gdyby za oboma zawodniczkami nie było trzech zawodniczek z IV kategorią, ale jedynie trzy z V kategorią, to taką kategorię otrzymałaby zawodniczka dziesiąta, a dziewiąta pozostałaby przy swojej (już miała V kat.).

4.MPP Murzasichle 2010 – Ch 13

Miejsce
Tytuł
PKT
Norma
(z gry)
Norma
(za miejsce)
Norma wg uchawały
(10 rund, 40% = 8 pkt)
1
II
20
I
2
IV
15
III
II+
3
II
15
II+
4
II
15
II
5
IV
12
II
6
12
IV
II
7
V
11
IV
III
8
V
11
IV
III
9
10
V
IV
III
10
V
10
IV
III

Startowało 32 zawodników, normę Walnego uzyskało 29.

Zawodnicy z miejsc 7-10 wyprzedzili jedynie jednego zawodnika z III kategorią, więc jej nie otrzymali za zajęte miejsca, ale za to wyprzedzili wystarczającą ilość osób z IV kategorią (wystarczyło jeszcze dwie z IV, a było ich aż 6) by otrzymać IV kategorię za miejsce.

28.MMP Murzasichle 2010 – Dz 16

Miejsce
Tytuł
PKT
Norma
(z gry)
Norma
(za miejsce)
Norma wg uchawały
(7 rund, 40% = 6 pkt)
1
K
13
2
II
12
III
I
3
II
9
I
4
III
7
II
II+
5
III
7
II
II+
6
II+
7
II+
7
IV
7
III
II
II
8
II
7
9
II
6
10
II
5

Normę Walnego wykonało 9 spośród 14 zawodniczek.

Zawodniczki 4, 5, 7 otrzymały II kategorię za wynik, gdyż wyprzedziły trzy zawodniczki z II kategorią (8, 9, 11).

28.MMP Murzasichle 2010 – Ch 16

Miejsce
Tytuł
PKT
Norma
(z gry)
Norma
(za miejsce)
Norma wg uchawały
(8 rund, 40% = 6 pkt)
1
I
11
I+
2
II
11
I
3
II
10
I
4
II
10
II+
5
III
10
II+
6
9
III
III
II+
7
II
9
II
8
III
9
II
9
III
9
II
10
9
IV
II

Przy 15 startujących proponowane przez Walne 40% minimum wypełniło 12 zawodników.

28.MMP Murzasichle 2010 – Dz 19

Miejsce
Tytuł
PKT
Norma
(z gry)
Norma
(za miejsce)
Norma wg uchawały
(6 rund, 40% = 5 pkt)
1
MFF
8
2
I+
7
3
II+
6
I+
4
II
4

W normach na kategorie obowiązują ograniczenia (minimum VII rund i min. 5 przeciwników przy dwóch kołach, natomiast w normach za wynik (miejsce) nie uwzględniono ich, ponieważ obowiązywał wymóg wyprzedzenia trzech zawodników z normą większą lub równą, aby określona norma była zatwierdzona.

Nie znam dokładnej treści Uchwały, ale przy określonym minimum punktowym w tym turnieju i przy zaokrągleniu trzecia zawodniczka mogłaby uzyskać normę kandydatki (I+).

28.MMP Murzasichle 2010 – Ch 19

Miejsce
Tytuł
PKT
Norma
(z gry)
Norma
(za miejsce)
Norma wg uchawały
(8 rund, 40% = 6 pkt)
1
I
12
K
2
I
11
I+
3
I
10
I+
4
I
10
5
I+
10
6
III
10
II
I
7
II
9
II+
8
II
8
II+
9
II
8
II+
10
II
8
II+

Normy za wynik(miejsce) nikt nie otrzymał, bo pozostałe miejsca zajmowali zawodnicy z III i IV kategoriami.

Proponowane przez Walne minimum uzyskało 14 zawodników na 15 startujących, a z dziesiątki za wynik (miejsce), aż 8 uzyskiwałoby podwyższoną normę, podczas gdy z gry jedynie jeden.

28.MMP Murzasichle 2010 – K 23

Miejsce
Tytuł
PKT
Norma
(z gry)
Norma
(za miejsce)
Norma wg uchawały
(5 rund, 40% = 4 pkt)
1
K
5
Już posiada
2
K
5
Ma wyższą niż I+
3
I++
5
Ma już dwie normy
4
I+
5
Ma wyższą niż I
5
II
0
Brak minimum

Norma za wynik (miejsce) nie przysługuje.

Uwagi jak w Dz 19 i powyższej tabeli.

Funkcjonuje nowa młodzieżowa kategoria wiekowa ( juniorki starsze i juniorzy starsi), ale Kolegium Sędziowskie i nikt z Delegatów jeszcze tego nie zauważył, że w Tabeli V można  to uwzględnić – jest miejsce między Indywidualnymi MP, a MP Juniorów.

Miejsce
Indywidualne MP
MP Juniorów Starszych

MP Seniorów st.

MP Juniorów

MP LZS
1
M
K+
K
2-3
K+
K
I+
4-6
K
I+
I
7-10
I+
I
II+

Natomiast trzeba by przedyskutować przy okazji tej propozycji, w której kolumnie umieścić MP Seniorów Starszych i MP LZS. Osobiście proponowałbym przerzucić je do nowej (proponowanej) kolumny MP Juniorów Starszych.

28.MMP Murzasichle 2010 – M 23

Miejsce
Tytuł
PKT
Norma
(z gry)
Norma
(za miejsce)
Norma wg uchawały
(7 rund, 40% = 6 pkt)
1
M+
11
ma wyższą niż K
2
K++
11
ma wyższą niż I+
3
K++
10
ma wyższą niż I+
4
M
9
ma wyższą niż I
5
II+
8
I
I
6
II
4
brak minimum
7
II+
2
brak minimum
8
II+
1
brak minimum

Zawodnik piąty I kategorię (druga norma na I) uzyskał i tak z gry.

17.MP Seniorek Starszych, Murzasichle 2010 – K 35+

Miejsce
Tytuł
PKT
Norma
(z gry)
Norma
(za miejsce)
Norma wg uchawały
(6 rund, 40% = 5 pkt)
1
K
11
ma już K
2
K
6
ma wyższą niż I+
3
I
4
brak minimum
4
II+
3
brak minimum

17.MP Seniorów Starszych, Murzasichle 2010 – M 50+

Miejsce
Tytuł
PKT
Norma
(z gry)
Norma
(za miejsce)
Norma wg uchawały
(8 rund, 40% = 6 pkt)
1
AM
12
ma wyższą niż K
2
M+
11
ma wyższą niż I+
3
I
11
I+
I+
4
I
9
już ma I
5
I
9
już ma I
6
I
9
już ma I
7
M
9
ma wyższą niż II+
8
K
8
ma wyższą niż II+
9
K+
8
ma wyższą niż II+
10
I
5
ma wyższą od II+, przy braku minimum na II+

Trzeci zawodnik otrzymał normę kandydacką (I+), wyprzedzając M, K+ i K.

Z 11 zawodników normę Walnego wypełniło 9 zawodników, ale normę zdobył tylko jeden (ten sam zawodnik, wg dotychczasowych norm), natomiast pozostali mieli już wyższe lub równe normy przysługującym za miejsce, więc nie skorzystaliby z uchwalonych norma przez Walne.

PODSUMOWANIE:

  1. NIE GŁOSOWAĆ NAD NIEPRZYGOTOWANYMI MERYTORYCZNIE WNIOSKAMI – Kolejny to rok, w którym sprawdza się to, że podczas Walnego Zgromadzenia Delegatów nie powinno się głosować nad poprawkami do Kodeksu Warcabowego, które nie zostały przygotowane z należytym, przynajmniej miesięcznym, wyprzedzeniem i opublikowane na internetowej stronie PZWarc. Dałoby to szansę do zaopiniowania wniosku przez odpowiednie struktury Związku, jak i samym Delegatom czas na przemyślenie danego zagadnienia. W innej sytuacji z mocą Uchwały Walne Zgromadzenie Delegatów można znów przygotować kolejny bubel, jak stało się to w tym i w poprzednim roku.
  1. OCENA DOTYCHCZASOWEGO PUNKTU 5 (KW, Rozdz. VII) – Mam nadzieję, że najświeższe przykłady pokazały jak funkcjonuje punkt 5. Tytuły i kategorie za wynik (KW, Rozdział VII Kategorie i tytuły) w różnych sytuacjach i jakie dawał efekty przy dotychczasowej praktyce, gdy dla zawodnika z dziesiątki, trzeba było wyszukiwać niższą kategorię (normę bądź tytuł) od tej która przysługiwała za uzyskane miejsce. Dzięki tym przepisom i takiej ich interpretacji normy za wynik dostosowywały się elastycznie do poziomu uczestników danego turnieju (wyrażonego posiadaną kategorią czy tytułem).
  2. UWZGLĘDNIENIE JUNIORÓW STARSZYCH (K 23, M 23) W TABELI 5 – Przy omawianiu skutków działania poprawki ujawniła się potrzeba uwzględnienia w Tabeli V juniorów starszych (K 23 i M 23) oraz przeniesienia do ich kolumny MP Seniorów Starszych (K 35+, M 50+) i MP LZS (propozycja na stronie 6).
  1. OCENA DZIAŁANIA POPRAWKI DO PUNKTU 5 (KW, Rozdz VII) – Wniosek Jana Mameta, w swej czystej postaci, jak i z poprawką Marcina Grzesiaka, powoduje, że zatraca się wspomnianą wcześniej elastyczność (w zależności od składu startujących). Skutkiem tego będzie, że w najmłodszych grupach wiekowych kategorie byłyby drastycznie zawyżane, w średnich mniej, a w najstarszych i tak byłyby bez znaczenia, bo z reguły startujący w nich mają już wyższe tytuły niż proponowane w tabeli. Natomiast przy małej frekwencji w turnieju, tworzy się wręcz zagrożenie, że realizując ten wniosek bez określenia minimum rund (i przeciwników) nastąpi przyznawanie tytułów, norm i kategorii „za udział”. Proponowane 40% minimum, jak mieliśmy okazję zobaczyć, zupełnie nie chroni przed tym zjawiskiem. Poprawka ta skutkuje DEPRECJACJĄ TYTUŁÓW. To co miało nobilitować najlepszych warcabistów, stanie się z czasem dostępne dla znacznej części zawodników. Czy gdy już osiągniemy najwyższe tytuły, a wokoło nas niemal wszyscy, poza początkującymi też będą w ich posiadaniu, to czy nasze ego będzie zaspokojone, czy zaczniemy wówczas wymyślać jeszcze inne tytuły? Najtrudniej zdobywa się tytuły w kobiecych warcabach 64-polowych. Wynika to jednak z małej frekwencji i mocno odmłodzonego składu uczestniczek Mistrzostw Polski. Wymaga czasu i pracy, aby młode zawodniczki miały możliwość zdobywania tytułów. Nie tędy droga, aby Związek Sportowy jakim jest PZWarc równał do najsłabszych – powinien równać do silniejszych. Jakaż to satysfakcja z mnogości tytułów, gdy w rywalizacji światowej nic nie będą znaczyły. Proponuję działaczom przyjrzeć się listom rankingowym FMJD i zobaczyć gdzie jest nasze miejsce. Pniemy się w górę, czy spadamy. Co się dzieje z naszą obiecującą młodzieżą, gdy przechodzi do starszych grup wiekowych, a co gdy osiągają wiek seniorski? Wygląda na to, że dzieciom za wszelką cenę chcemy nadawać tytuły, a później jako Związek Sportowy zostawiamy ich samych sobie, nie znajdując środków, sił i chęci na dalszy ich rozwój – stają się oni z czasem ciężarem dla własnych klubów.
  1. TUNIEJE MIĘDZYNARODOWE – W zeszłym roku ujawniły się spory na temat turniejów międzynarodowych, skutkiem tego było zaniechanie uwzględnianie partii naszych zawodników w takich turniejach. Nie uregulowano, jak KT PZWarc powinna traktować takie turnieje rozgrywane w kraju, a co za tym idzie z dużą ilością krajowych uczestników. Czy KT PZWarc powinna im liczyć kategorie i rankingi jak w turniejach krajowych, czy nie. Jeżeli tak, kwestią jest sprawa licencji (gdy sędziuje sędzia krajowy i licencji zawodniczych). Publikowałem na ten temat interpretację istniejących przepisów, ale wypowiedziała się w tej sprawie jedynie sam Komisja oraz dwóch sędziów ze składu ówczesnego KS. Należałoby tej kwestii nadać oficjalną formę.
  2. WSPÓLPRACA KS Z FMJD – Na razie KS nie działa, ale mamy Komisarza w osobie pana Stanisława Markowskiego. W FMJD porządkuje się przepisy i w związku z tym wiele z nich uległo w ostatnim czasie zmianie. Pociąga to za sobą potrzebę modernizowania naszego Kodeksu Warcabowego. Najwyższy czas aby się za to wziąć, inaczej zaczniemy grać w inne warcaby niż reszta świata.

Ze sportowym pozdrowieniem
Marek Ptak

4 maja 2010