„Sprawni Razem” w Miłakowie po raz 8

609

40 zawodniczek i zawodników z 7 województw, już po raz 8 gościł Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Miłakowie. Dzięki wsparciu finansowemu Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz ZSS „Sprawni Razem” w Warszawie zawodnicy mogli rywalizować w dwóch turniejach-na krótki (5minut) i na długi czas(10 minut). Organizatorem mistrzostw z ramienia ZSS ”Sprawni Razem” był Jan Morzy – Przewodniczący Rady Sportu Miłakowa. Mistrzostwa uroczyście otworzył Burmistrz Miłakowa – Aleksander Gawryluk. W imieniu Dyrekcji SOSW w Miłakowie zawodników, trenerów oraz zaproszonych gości przywitał Wicedyrektor-Waldemar Przybysz. Gościem specjalnym był Rzecznik Prasowy, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej ZSS” Sprawni Razem” w Warszawie-Pan Witold Kubicki. Głównym celem wizyty było- wręczenie odznaczeń Ministra Sportu i Turystyki-Andrzeja Biernata, „ Za Zasługi Dla Sportu” nauczycielom SOSW w Miłakowie

Brązowej odznaki „ Za Zasługi Dla Sportu” – Pani Hannie Bielskiej

Srebrnej odznaki „ Za Zasługi Dla Sportu” – Panu Janowi Morzy

Oraz uhonorowanie specjalnym pucharem „Za Wspieranie Sportu Niepełnosprawnych” w imieniu Zarządu ZSS ”Sprawni Razem” w Warszawie- Burmistrza Miłakowa –Pana Aleksandra Gawryluka.

Po bardzo zaciętej, stojącej na wysokim poziomie rywalizacji zwyciężyła drużyna Makowa Mazowieckiego (krótki i długi czas), drugie miejsce Gębice(krótki i długi czas), trzecie miejsca: Tczew (krótki czas) i Barcice(długi czas), Miłakowo (7 i 10), Szymanowo (9 i 5). W klasyfikacji indywidualnej na krótki czas wygrał Szymon Golon 2.Przemysław Borowicz,3.Grzegorz Madej 4.Patryk Bielecki(Miłakowo), na długi czas 1.Szymon Golon, 2.Marek Balcerak,3.Mateusz Cylupa. Wszyscy wywalczyli awans na Mistrzostwa Europy Niepełnosprawnych.

Puchary dla zwycięskich drużyn ufundował Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego- Pan Jacek Protas. Dyplomy i upominki Starosta Ostródzki –Pan Włodzimierz Brodiuk, medale i plakietki Burmistrz Miłakowa-Pan Aleksander Gawryluk.

Organizator mistrzostw składa szczególne podziękowania firmom, które bezinteresownie wsparły i uatrakcyjniły pobyt uczestnikom zawodów: Generali- Kamila i Wojciech Krawczyk, Zakład Masarski Michał Kreczkowski, Piekarnia ”Robercik- ”Państwo Miloch oraz Dyrekcji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im.Jana Pawła II w Miłakowie.