Prawidłowa obsługa programu ChA Pro warcaby PL w kontekście rejestracji turniejów w Centralny Rejestr PZWarc

501
foto1

Ponieważ nastał czas przejściowy, do chwili objęcia moich obowiązków przez wyznaczonego następcę (KS, a w przypadku braku jego działalności Zarząd PZWarc), jeszcze raz zbiorę wszystkie zalecenia związane z prawidłową rejestracją turniejów w CR PZWarc. Ponieważ na rozliczenie turnieju jest siedmiodniowy termin, to bardzo ważnym czynnikiem jest sprawny i szybki termin przepływu informacji. Teraz, w okresie przejściowym, jakość informacji staje się równie ważna, bo znacznie przyspieszy nadrabianie ewentualnych zaległości.

1. Pobieranie listy rankingowej z Centralnego Rejestru PZWarc.

foto1

Sędzia tuż przed wyjazdem na turniej powinien pobrać tą listę przy pomocy funkcji INTERNET w programie ChA Pro. Ideą tej listy jest jej uaktualnianie po każdym turnieju. Ściągając ją mamy gwarancje, że dysponujemy jej najaktualniejszą wersję, łącznie z wpisami dotyczącymi ostatnich zmian kategoriowych i posiadanych licencji. Z dotychczasowej praktyki wiem, że nie wszyscy tak postępowali. Posługiwano się czasem danymi sprzed półtora miesiąca, czasem dwóch, a rekordzista nawet sprzed pół roku. Konsekwencją tego było to, że nawet rankingi były nieaktualne (liczone kwartalnie).

2. Umieszczanie (uaktualnianie) serwisu turniejowego na www.chessarbiter.com.

foto2

Przy pomocy tej funkcji można na serwerze zamieszczać formularz zgłoszeniowy do turnieju, na który mogą dopisywać się osoby chcące w nim startować, można uaktualniać wyniki obsługiwanego turnieju po każdej rundzie, a nawet po każdej partii, co zainteresowanym kibicom pozwala śledzić wyniki niemal na bieżąco. Można to też robić na dowolnie wybranym serwerze. Zamieszczanie plików turniejowych na tym i innych serwerach ma jedynie charakter informacyjny (pliki są wyświetlane jedynie w formie graficznej) i w związku z tym procedura rejestracji tych plików w CR PZWarc to osobna zagadnienie. CR PZWarc traktuje takie pliki jako niepożądane, gdyż do obsługi potrzebuje ich pełną wersję, z której potrafi ściągnąć wszelkie zmiany i automatycznie rozprowadzić je w odpowiednie miejsca do dalszej obsługi.

3. Sprawozdanie sędziowskie.

foto3

Dal potrzeb ewidencyjnych nie ma potrzeby wysyłania osobnych sprawozdań sędziowskich, program CA Pro posiada odpowiednią funkcję. Niektórzy sędziowie mają w zwyczaju wystawiać okolicznościowe laurki dla organizatorów, aby pozyskać ich przychylność, jednak dla prowadzącego ewidencję niezbędne są informacje mające wpływ na sposób obliczania wyników. Dodatkowo do zatwierdzania bieżących zmian ewidencyjnych wynikających z zarejestrowanego turnieju niezbędne są dodatkowe informacje:

  • Opłata turniejowa. Sędzia powinien uzyskać informację o jej uiszczeniu od organizatora (co jednocześnie staje się dla niego przypomnieniem), jak i organizator powinien być zainteresowany tym, aby taką informację zamieścił sędzia w swoim sprawozdaniu. Obaj należą do obsługi turnieju, a startujący w nim zawodnicy mają prawo oczekiwać, że formalna strona związana z rozliczeniem turnieju będzie dotrzymana.
  • Licencje zawodnicze. Obowiązuje stan na początek turnieju. Działacze, jak i zawodnicy, powinni zadbać aby wszelkie formalności związane ze startem w turnieju były dopięte z należytym wyprzedzeniem, nie powodującym obawy o to, że jakieś formalności zostaną nie dopięte. Bywa, że zdarzają się jakieś nieprzewidziane sytuacje, wówczas praktykowane jest, że zawodnik przyjeżdża z kompletem dokumentów na licencję. Sędzia powinien sprawdzić ich kompletność przed odprawą techniczną i taką informację zawrzeć w sprawozdaniu.  Praktykowana była też forma, że otrzymywałem kompletną informację telefoniczną lub elektroniczną od sędziego i jeszcze w trakcie turnieju odsyłałem informację o nadanym nr ewidencyjnym i licencyjnym. To był awaryjny (wyjątkowy) sposób załatwiania formalności, z którego niefrasobliwi działacze uczynili regułę, nie zdając sobie sprawy jakie czynią zamieszanie i utrudnienia. Na Młodzieżowe MP przywozi się po kilkadziesiąt kompletów dokumentów, jak sędzia ma je przejrzeć przed odprawą techniczną? Później okazuje się, że część dokumentów jest niekompletna, albo ktoś w ogóle ich nie dostarczył. W turniejach klasyfikacyjnych sędzia ma prawo nie dopuścić do startu zawodnika bez licencji. Uważam z niewłaściwe zamieszczanie w regulaminach turniejów klasyfikacyjnych informacji o możliwości wyrobienia licencji na miejscu, bo przy dużych turniejach przekracza to możliwości organizacyjne. Zamiast tego powinna być informacja o obowiązku posiadania licencji.
  • Błędy w CR PZWarc. Dane w nim zawarte pochodzą z różnych okresów, czasem były mocno fragmentaryczne, bywają małoczytelne deklaracje, zdarzają się błędy literowe, wciąż bywają zdublowane nazwiska, popełnia się też błędy na bieżąco i popełniać będzie w przyszłości. Usunięcie tych błędów, bądź sprostowania zależą od dobrej współpracy z osobą prowadzącą ewidencję. Sędzia zobowiązany jest spostrzeżone błędy umieszczać w sprawozdaniu. Wskazane jest aby sygnalizowali je też działacze i zawodnicy.

3. Weryfikacja danych zawodników (Porównanie z Centralnym Rejestrem PZWarc).

foto4

Sędzia powinien przed rejestracją turnieju w CR PZWarc dokonać weryfikacji danych. Ułatwia to późniejszą rejestrację, podczas której program nie będzie zgłaszał informacji o błędach.

Przed wysłaniem  pliku do rejestracji ważne jest też sprawdzenie wszelkich ustawień i wpisanie właściwych współczynników K.

4. Wysłanie turnieju (sprawozdania) do rejestracji w Centralnym Rejestrze PZWarc).

foto5

Po weryfikacji danych wysłanie turnieju do rejestracji w CR PZWarc przebiegnie płynnie, bez  problemu. Wysłanie turnieju do rejestracji w CR PZWarc bywało często mylone przez użytkowników programu z umieszczeniem turnieju na serwerze chessarbiter.com.

ZAKOŃCZENIE – Użytkowany przeze mnie program ChA Pro licencja nr 1 Komisja Techniczna – Polski Związek Warcabowy jest gotowy do przekazania. Wszystkie krajowe dane zawodników są aktualne na dzień  31 marca 2010.

Dziękuję wszystkim serdecznie za dotychczasową współpracę i mam nadzieję, że moi następcy (następczynie) będą dbali o jakość ewidencji i będą stali na straży przestrzegania Kodeksu Warcabowego (stanowiącego nasze wspólne środowiskowe prawo) i nie ugną się przed presją osób zwykłych je naginać, gdy sami zawalą swoje obowiązki. Takie osoby sprawiają, że odżywają dawne głosy, aby sędzia główny otrzymywał swoje wynagrodzenie po rozliczeniu się z turnieju. Sytuację, w której sędzia zalegający z opłatą licencyjną, wybiera się do sędziowania turnieju  jest wysoce naganna – nasuwa się wtedy pytanie, kto zlecił mu sędziowanie i rodzi automatycznie podejrzenia o jakieś niejasne układy. Sędziowie powinni być uwrażliwieni na takie postępowanie, bo ono narusza ich niezależność i równocześnie nie daje innym takich gwarancji.

Ze sportowym pozdrowieniem
Marek Ptak
2010.04.07