Podsumowanie Kursu Sędziowskiego

839

W dniach 24-27 listopada 2010 w Pawełkach (Kochanowicach) odbył się Kurs Sędziowski, w którym uczestniczyło 9 kursantów. Nazajutrz odbyło się Seminarium Sędziowskie, na którym omawiane były aspekty sędziowania, programu ChessArbiter Pro warcaby oraz inne sprawy.

Kurs sędziowski ukończyli:
– Kosobudzki Łukasz,
– Napiontek Leszek,
– Pawłowska Magda,
– Pętlicka Aneta Kinga,
– Sobiegraj Marcin,
– Suchecka Edyta,
– Suchecki Paweł,
– Stróżyk Jacek,
– Ślęzak Zygmunt.

Wszyscy otrzymali klasę sędziowską III.

W Seminarium Sędziowskim uczestniczyli:
– Artymowicz Jan (przewodniczący Komisji Rewizyjnej),
– Bieżyca Konrad – nowa klasa sędziowska II,
– Gawaluch-Mazur Maria – nowa klasa sędziowska I,
– Grabski Mirosław – nowa klasa sędziowska II,
– Jankowski Eligiusz – nowa klasa sędziowska P,
– Mazur Stanisław – nowa klasa sędziowska P,
– Polny Stefan – nowa klasa sędziowska II,
– Stążka Jacek – nowa klasa sędziowska II,
– Stefanek Leszek – nowa klasa sędziowska I,
– Suchecki Jarosław – nowa klasa sędziowska II

Sędziowie, którzy nie byli na seminarium, a spełniali warunki do otrzymania wyższej klasy:
– Socha Bartosz – nowa klasa sędziowska II.