Nowe wybory

822

Zarząd PZWArc zwołuje na dzień 15 września 2018

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów.

 

Walne będzie obradować w następujących sprawach:

 

  1. Zmiany w paragrafie 1 i 2 statutu w związku ze zmianą statusu PZWarc.
  2. Inne zmiany w statucie zaproponowane przez członków oraz Zarząd i zgłoszone do biura zarządu w terminie do 15 sierpnia (wszystkie propozycje zostaną podane do publicznej wiadomości 20go sierpnia).
  3. Sprawozdanie ustępujących członków Zarządu.
  4. Wybory Prezesa PZWarc.
  5. Wybory członków Zarządu PZWarc.

 

Walne odbędzie się w Szczecinie od godziny 11:00. Dokładne miejsce zostanie podane w terminie do 30-go sierpnia.

Każdy członek PZWarc ma prawo do wybrania jednego delegata. Delegat musi posiadać ze sobą dokument potwierdzający jego pełnomocnictwo przez uprawnione do tego osoby. Jedna osoba może reprezentować wyłącznie jednego członka.

Delegaci przyjeżdżają na swój koszt. Członkowie Zarządu i Przewodniczący Komisji Rewizyjnej na koszt PZWarc (pociąg II klasa/autobus lub inna forma po wcześniejszym uzgodnieniu).

 

W imieniu Zarządu – Jacek Pawlicki, Prezes

pismo_1806_NWZD