Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów PZWarc

904

W sobotę 15 października w Mławie odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów PZWarc podczas, którego zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi Ministerstwa Sportu i Turystyki dyskutowano przede wszystkim o działalności Komisji Rewizyjnej PZWarc. Protokół ze zgromadzenia ukaże się wkrótce na stronie PZWarc.