Mistrzostwa Kłodzka

1208

Zapraszamy na VII Mistrzostwa Kłodzka, które odbędą się w sobotę 15.10.2022

1) ORGANIZATOR
• Dolnośląski Klub Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących „SUDETY” Kłodzko
• Kłodzki Ośrodek Kultury
• Polski Związek Niewidomych Koło Kłodzko
2) CEL TURNIEJU
• Wyłonienie Mistrza Kłodzka w warcabach 100-polowych
• Integracja osób niepełnosprawnych i pełnosprawnych
• Podnoszenie poziomu gry
• Popularyzacja gry w warcaby 100-polowe
3) TERMIN I MIEJSCE
Sobota 15.10.2022 r. Rozpoczęcie turnieju o godz.9:30. Zakończenie ok. godz. 16.00
Kłodzki Ośrodek Kultury Pl. Jagiełły 1 Kłodzko
4) UCZESTNICTWO
W turnieju mogą brać udział osoby niepełnosprawne i pełnosprawne bez ograniczeń wieku.
Wszyscy uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny lub koszt klubów.
5) NAGRODY
W każdej kategorii za trzy pierwsze miejsca medale, a dla zwycięscy statuetka.
Nagrody dla najlepszych , oraz drobne upominki dla wszystkich zawodników
6) SYSTEM ROZGRYWEK
Turniej zostanie rozegrany systemem szwajcarskim w warcabach aktywnych – 20 minut na zawodnika zgodnie z obowiązującymi przepisami PZWarc.
Turniej zostanie rozegrany w kategoriach:
– do lat 10
– kobiet
– mężczyzn
7) SĘDZIA
Sędzia główny: Stanisław Urbanek
8) ZGŁOSZENIA
Irena Wnuk tel. 604 774 175
e-mail: biuro@klubsudety.pl
Termin zgłoszeń upływa 14.10.2022r lub w przypadku wolnych miejsc w dniu i miejscu zawodów do godz.9:00.
9) ODPRAWA TECHNICZNA
Odprawa techniczna przed rozpoczęciem turnieju
Prosimy o zabranie warcabów i zegarów
W wyjątkowych sytuacjach można skorzystać ze sprzętu organizatora
Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora turnieju, a w czasie trwania turnieju do sędziego głównego, którego decyzje są ostateczne.