Magda Pawłowska nowym prezesem PZWarc

2185

W Park Hotel w Szczecinie odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Związku Warcabowego. Zebrani delegaci wybrali Nowy Zarząd, w tym Nowego Prezesa, który będzie kontynuował swoją działalność do kwietnia 2021 roku włącznie. Nowym Prezesem została Magda Pawłowska.

Do Zarządu Polskiego Związku Warcabowego weszli:

Sylwia Dęga-Zamrzycka – Wiceprezes

Monika Stefankowska-Adamczyk – Skarbnik

Jagoda Bajkowska – Sekretarz

Władysław Daliga – członek Zarządu

Przemysław Maślona – członek Zarządu

Bernard Olejnik – członek Zarządu