Kurs sędziowski i Konferencja Sędziów PZWarc w Szkarskiej Porębie

999

Kolegium Sędziów zaprasza chętnych na kurs sędziowski, który zostanie przeprowadzony w dniach 20-21 październik br. w Szklarskiej Porębie podczas Turnieju Drużynowych Młodzieżowych Mistrzostw Polski a  zakończy się egzaminem na III klasę sędziowską.

Podczas egzaminu sędziowie spełniający wymogi par. 6.6.3 rozdz. IV Kodeksu Warcabowego będą mogli również przystąpić do podwyższenia klasy sędziowskiej.
Koszt kursu dla kandydatów 200 zł + opłata za egzamin 50 zł, opłata za noclegi i wyżywienie ok 140 zł os/dzień po ustaleniu z Sylwią Dęgą-Zamrzycką
Osoby zainteresowane proszone są o zgłoszenie się i opłatę za kurs oraz egzamin
do dnia 15.10 br. na adres: ks@warcaby.pl oraz wpłatę na konto PZWarc. kwoty jak wyżej.

Harmonogram kursu:

Dzień  pierwszy, 20.10

–  10:00 – 10:15   – rozpoczęcie kursu, ustalenia organizacyjne

– 10:15 – 13:45  – rozpoczęcie wykładów – Rozdziały I i II Kodeksu Warcabowego. Omówienie powyższych rozdziałów  pod katem pracy sędziowskiej

– 16:15 – 18:00   – Wykłady Rozdziały III, IV

Dzień drugi, 21.10

– 10:00 – 14:00  – Wykłady Rozdziały V-VIII oraz Sędziowanie przy pomocy programów komputerowych ChA i DrA

– 16:00 – 18:00 –  Poruszenie praktycznych aspektów zagadnień podejmowanych na  kursie, omówienie najczęściej spotykanych problemów na turniejach oraz egzaminy na III klasę sędziowską oraz dla sędziów chcących podwyższyć klasę sędziowską

Kurs zostanie przygotowany pod kątem praktycznej wiedzy potrzebnej do wykonywania pracy sędziowskiej w zakresie znajomości KW, praktycznego i sensownego podejścia do tej pracy oraz znajomości programu pozwalającej bezproblemowo przeprowadzić, opublikować wyniki i przesłać je do rejestracji w CR.

Jednocześnie 21.10.2023 o godz. 20:00 odbędzie się Konferencja Sędziów, zgodnie z poniższym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie i powitanie sędziów PZWarc przez przewodniczącego KS
 2. Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania
 3. Wybór komisji uchwał i wniosków
 4. Sprawozdanie finansowe KS za 2022
 5. Sprawozdanie z działalności za 2022
 6. Omówienie tematów:
 • Składki sędziowskie
 • Omówienie systemu rankingowego, kategorii i tytułów
 • Prawa i obowiązki sędziego podczas zawodów
 • Tematy bieżące
 • Program do sędziowania – przygotowywanie plików i wysyłanie do CR i FMJD
 1. Dyskusja i wolne wnioski
 2. Zamknięcie konferencji

Serdecznie zapraszamy do udziału! 🙂