Kontrola w PZWarc

451

Od wczoraj w Polskim Związku Warcabowym trwa kontrola Ministerstwa Sportu i Turystyki na podstawie art. 16 ust. 3 pkt 2, ust. 4 i 5 ustawy o sporcie. Obejmuje ona zakres prawidłowości funkcjonowania władz Związku w zakresie zgodności ich działania z przepisami prawa i postanowieniami Statutu w 2010 r. i w pierwszym kwartale 2011 r. oraz prawidłowości wydatkowania środków publicznych na zadania zlecone w 2010 r. Kontrola potrwa do 10 czerwca 2011 r.