Konferencja sprawozdawczo – wyborcza Kolegium Sędziów PZWarc

796

Konferencja sprawozdawcza – wyborcza Kolegium Sędziów Polskiego Związku Warcabowego odbędzie się w sobotę 20.06.2015 o godz. 13.00 w Dąbkach Hotel Delfin ul. Darłowska 15. Prawo udziału mają wszyscy sędziowie z aktualną licencją sędziowską.

p.o. Przewodniczący Kolegium Sędziowskiego
Polskiego Zwiazku Warcabowego
Jan Kotek