Konferencja Kolegium Sędziów

419

W dniu 17 lipca 2010r. o godzinie 8.00 w Bieżuniu, ul.Zamoyskiego 25 odbędzie się Konferencji Kolegium Sędziów.

Realizując Uchwałę Walnego Zgromadzenia PZWarc dotyczącą powołania Kierownictwa Kolegium Sędziów zwołuję Konferencję Sędziów dnia 17 lipca 2010r. o godz. 8:00 w Bieżuniu ul Andrzeja Zamoyskiego 25 (podczas trwania 10. Międzynarodowego Turnieju Ziemi Zakrzeńskiej).

Porządek zebrania:

 1. Otwarcie i przyjęci porządku obrad.
 2. Powołani Komisji Wniosków i Uchwał.
 3. Sprawozdanie Kolegium Sędziów za ostatnie 2 lata ( Grzegorz Kulma ).
 4. Dyskusja i sformułowanie zadań na najbliższe lata.
 5. Wybór Przewodniczącego Kolegium Sędziów.
 6. Wybór członków Kolegium Sędziów.
 7. Przyjęcie wniosków.
 8. Sprawy różne.
 9. Zamknięcie obrad.

Uwagi organizacyjne:

 1. Koszt udziału sędziego w konferencji pokrywa w całości zainteresowany.
 2. Istnieje możliwość zakwaterowania z 16/17 lipca.
 3. Można uczestniczyć w widowisku “BITWA POD GRUNWALDEM “. Wyjazd autokarem o godz 11:45.
 4. Szczegóły zakwaterowania, udziału w widowisku należy uzgodnić z Leszkiem Pętlickim tel.(23) 6841661, kom. 602320496

Kurator KS
Stanisław Markowski