Kalendarz imprez 2014

403

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do składania propozycji organizacji imprez dla Polskiego Związku Warcabowego w 2014 roku. 
Prosimy zapoznać się z ramowym kalendarzem imprez na 2014 rok.  
Zarząd jest otwarty na ewentualne sugestie oferentów dotyczące innego terminu przeprowadzenia imprezy.
Termin składania ofert upływa 20go sierpnia 2013. Rozstrzygnięcie nastąpi do końca sierpnia.

Oferty prosimy składać z wykorzystaniem formularza.