Kalendarz 2016

915
orzelek_

orzelek_Zarząd PZWarc przyjął kalendarz na rok 2016. Z dokumentem można zapoznać sie w pliku PDF.

Termin OOM podany jest jako termin prawdopodobny, wynikający z prowadzonych acz nie zakończonych jeszcze rozmów. Ośrodki podane jako organizatorzy nie powinny się zmienić, chociaż cześć z nich nie dostarczyła jeszcze wystarczająco precyzyjnych informacji.
Po zebraniu kompletu danych, nie później niż 15 grudnia, opublikowane zostaną Kominikaty Organizacyjne wszystkich przyszłorocznych imprez.

Planowany jest również mecz międzypaństwowy ale rozmowy nie zostały jeszcze zakończone.

Z terminami imprez międzynarodowych można zapoznać się na stronach FMJD.