Damian Jakubik powołany na stanowisko Wiceprezesa PZWarc

619

18 lipca 2023 r. Zarząd PZWarc, korzystając (po raz drugi i ostatni możliwy w bieżącej kadencji) z rozdz. IV par. 25b Statutu Polskiego Związku Warcabowego, powołał na stanowisko Wiceprezesa Polskiego Związku Warcabowego Damiana Jakubika.

Pełnienie funkcji Wiceprezesa przez Damiana ma charakter reprezentacyjny i służy przede wszystkim możliwości zawierania umów i składania wniosków przez PZWarc zgodnie z wymaganą reprezentacją. W związku z tymi ustaleniami Damian nie jest obarczony dodatkowymi obowiązkami w zakresie działalności Zarządu.

Zarząd PZWarc wciąż działa w niepełnym składzie z wakatem na stanowisku Skarbnika. Zapraszamy do kontaktu osoby chętne do współpracy i wsparcia PZWarc na adres damian.reszka@warcaby.pl. Prezes PZWarc przedstawi przewidywany zakres obowiązków. Powołanie Skarbnika wymaga zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów PZWarc z 90-dniowym wyprzedzeniem, co daje czas na przygotowanie się do pracy.