Aktualizacja Kodeksu Warcabowego i Statutu PZWarc

932

27 marca 2022 roku odbyło się Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Związku Warcabowego, podczas którego przyjęte zostały aktualizacje w Kodeksie Warcabowym oraz Statucie Polskiego Związku Warcabowego zgodnie z publikowanymi wcześniej propozycjami. Zaktualizowane dokumenty są już do pobrania w zakładce:

Dokumenty