Zmiany barw klubowych

737

Zgodnie z Regulaminem przynależności klubowej paragraf 4 punkt 1:

“Zmiany barw klubowych mogą występować tylko i wyłącznie w okresie 01 – 31 stycznia danego roku za wyjątkiem sytuacji przedstawionej w § 5 i 6. Możliwe jest przejście zawodnika poza określonym terminem tylko po wpłaceniu na konto Polskiego Związku Warcabowego przez klub pozyskujący zawodnika opłaty w wysokości 1 – krotnej podstawowej składki rocznej klubowej pod warunkiem, że wcześniej oba kluby opłaciły składkę klubową. W tym okresie klub zobowiązany jest przesłać aktualny wykaz członków klubu do Polskiego Związku Warcabowego.”