Zmiana terminu Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego Delegatów PZWarc

1071

Ze względu na aktualną sytuację epidemiczną w kraju, Zarząd PZWarc podjął decyzję o zmianie terminu i formy Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego Delegatów PZWarc.

Nowy termin to: 17 kwietnia 2021 r., godz. 15:00

Zaproszenie na Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Delegatów PZWarc