Prosimy o Wasze opinie

682

W dniu dzisiejszym do biura PZWarc dotarły dwa pisma z prośbą na zabranie stanowiska.

Ministerstwo Sportu  przygotowało projekt rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki w sprawie dofinansowania zadań ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Do 19go listopada PZWarc może zgłosić swoje uwagi. Prosimy zatem o przekazanie Państwa ewentualnych spostrzeżeń do 13go listopada na adres emailowy biura lub/i Prezesa. Z projektem rozporządzenia można zapozanać się na stronach BIP MSportu.

Z biura FMJD otrzymaliśmy obfity pakiet dokumentów. To efekt niedawnego Kongresu FMJD w Holandii, gdzie niemal połowę czasu zabrały wystąpienia delegacji z Białorusi i Rosji. W efekcie szereg bardzo istotnych propozycji nie zostało wogóle rozpatrzonych. 

Statut FMJD przewiduje możliwość głosowania przy pomocy poczty elektronicznej. Wszystkich zainteresowanych współtworzeniem naszej warcabowej rzeczywistości prosimy o przeanalizowanie dokumentów i przesłanie swoich uwag, komentarzy i spostrzeżeń na adres biura lub/i Prezesa. Na emaile czekamy do 22go listopada.