Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów PZWarc

656

Zgodnie ze wcześniejszymi zapowiedziami przypominam, że w dniu 15 października 2011 r. o godzinie 12:00 w Mławie w Bursie Szkolnej przy ul. Lelewela 5 odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Związku Warcabowego. W załączeniu porządek obrad.