Kontrola w PZWarc

858

Informuję o formalnym zakończeniu kontroli w Polskim Związku Warcabowym. Przypominam, że fizycznie kontrola w siedzibie związku trwała od 18 maja do 22 czerwca (na wniosek kontrolującego pierwotny termin został przedłużony). Teoretycznie tematem kontroli był rok 2010 i I kwartał 2011 roku. Jednak jak wynika z protokołu kontrolujący sprawdzał dokumenty od 2004 roku. Do dnia 22.08 trwało ustalanie ostatecznej (oficjalnej) wersji protokołu i wystąpienia pokontrolnego, które od dziś jest dostępne na stronie Ministerstwa Sportu i Turystyki. Zachęcam do lektury i wyciągania wniosków.

Zgodnie z wystąpieniem pokontrolnym najważniejszym tematem najbliższego posiedzenia zarządu będzie podjęcie działań wynikających z zaleceń. Czeka nas także Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów.

Ministerstwo Sportu i Turystyki pewnie dbając, abym zbyt się nie nudził w dniu 02 sierpnia zarządziło kontrolę II kwartału. Aktualnie przygotowuję dokumenty, które mam przedłożyć w ministerstwie do 26 sierpnia.

Protokół można znaleźć na stronie Ministerstwa Sportu i Turystyki [ przejdź do protokołu ]