Szkolny Instruktor Warcabowy - test końcowy

Przyjmuję do wiadomości, że wynik testu nie będzie publikowany.

Moje dane Polski Związek Warcabowy będzie wykorzystywał wyłącznie do celów organizacyjnych. Liczę się z tym, że poznając bliżej warcaby mogę się nimi zarazić. Wszelką odpowiedzialność wynikającą z faktu, że stracę głowę dla warcabów biorę na siebie i nie będę dochodził(a) odszkodowania z tego tytułu od Polskiego Związku Warcabowego.

Na każde pytanie jest tylko jedna prawidłową odpowiedź. Należy zaznaczyć swój wybór.
Do zdania testu konieczne jest 60% prawidłowych odpowiedzi.

Kandydatka/kandydat do tytułu "Szkolny Instruktor Warcabowy":

Adres e-email:

Imię i Nazwisko:

Województwo:

Miasto:

Data urodzenia:

Szkoła:

Oświadczam, że posiadam przygotowanie pedagogiczne.