Nowy Zarząd Polskiego Związku Warcabowego!

1402
Zarząd PZWarc 2021-2025
Zarząd PZWarc 2021-2025

17 kwietnia 2021 roku Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Związku Warcabowego wybrało nowe władze związku.

Zarząd PZWarc na lata 2021-2025 uformował się w następującym składzie:

  • Damian Reszka – Prezes Zarządu
  • Sylwia Dęga-Zamrzycka – Wiceprezes Zarządu
  • Arleta Flisikowska – Skarbnik
  • Natalia Zaborniak – Sekretarz
  • Mariusz Ślęzak – Członek Zarządu

Dziękujemy za zaufanie, którym nas obdarzyliście – bierzemy się do pracy dla dobra warcabów. Dziękujemy również ustępującemu zarządowi i życzymy jego członkom z Prezes Magdą Pawłowską na czele samych sukcesów w innych obszarach życia!

Zarząd PZWarc 2021-2025