Kadra Polski

881

W dniu dzisiejszym Zarząd powołał na funkcję Kierownika Kadry Narodowej kol. Jacka Pawlickiego ze Szczecina. Od pierwszego listopada tego roku, to Kierownik KN będzie koordynował działania związane z naszą kadrą.

Funkcja ta została utworzona na prośbę kol. Pawlickiego. Zarząd zgodził się też na zaproponowany przez niego zakres obowiązków:

 1. Inicjowanie (w miarę potrzeb) zmian w regulaminach związanych z kadrą oraz opiniowanie zmian proponowanych przez innych.
 2. Aktualizowanie kadry narodowej zgodnie z aktualnie obowiązującymi regulaminami.
 3. Śledzenie kalendarza międzynarodowego i informowanie klubów/zawodników o możliwościach startu.
 4. Informowanie Zarządu o możliwościach startu reprezentacji,
 5. Inicjowanie meczy międzypaństwowych.
 6. Przedstawianie propozycji budżetowych związanych z kadrą.
 7. Kontakt z zawodnikami i ich klubami.
 8. Przekazywanie do biura PZWarc składu reprezentacji na konkretną imprezę celem zgłoszenia przez Związek do organizatorów.
 9. Wspieranie działań organizacyjnych związanych z wyjazdem.
 10. W zakresie kadry młodzieżowej działania kierownika ograniczają się do punktów 1-5.

W poświęconej temu podstronie, opublikowano aktualną kadrę.

P.S.
Proszę zwrócić uwagę, że “przemienność” stosowania wyników MP i listy rankingowej polega na pomijaniu na listach a nie na skreślaniu z listy końcowej.
Przykład:
Kolejność wynikająca z MP:

 1. N. Sadowska
 2. B. Gronowski
 3. F. Kuczewski

Kolejność wynikająca z rankingu FMJD:

 1. N. Sadowska
 2. K. Cichocki

Regulamin mówi o następującej kolejności w kadrze:

 1. 1 miejsce w MP
 2. 2 miejsce w MP
 3. 1 miejsce w rankingu
 4. 3 miejsce w MP
 5. 2 miejsce w rankingu

Można by było przyjąć, że po stworzeniu listy wg tego schematu otrzymamy: Sadowska, Gronowski, Sadowska, Kuczewski, Cichocki. Oczywiście Sadowską wykreślimy i mamy: 1. Sadowska, 2. Gronowski, 3. Kuczewski, 4. Cichocki.

Jednak w regulaminie jest ważny przypis (strona 2), który mówi: “Ustalając kolejność MP(K)/RM – pomija się osoby już wpisane na listę kadry“. Zatem po pominięciu Sadowskiej na liście rankingowej numer jeden to K. Cichocki.

Jacak Pawlicki