Ekspert broni warcabistów

672

W dniu dzisiejszym dotarła do nas opinia prawna w sprawei zgodności z Konstytucją niektórych artykułów ustawy o sporcie. Nasze środowisko najbardziej niepokoi fakt, że MSportu wyraźnie chce zmniejszyć ilość polskich związków sportowych (PZS) wprowadzając absurdalny wymóg uznania przez MKOl federacji międzynarodowej.

Problem ten dotyczy nie tylko PZWarc, ale również kilkunastu innych związków. Ministerstwo udzialało upomnień/nagan, PZS odwoływały sie od nich. Sporo ludzi miało zajęcie niczemu zupełnie nie służące. Również i PZWarc odwołał się do Wojewódzkiego Sądu Administrcyjnego w Warszawie. Reprezentujący nas tam adwokat, Mariusz Adamaszek, wskazał na cały szereg nieprawidłowości w uzsadanieniach MSportu… nie pomogło. 

Ten punkt ustawy jest najbardziej kontrowersyjnym i MSportu/Komisja Sportu  tkwią w zadziwiającym uporze, godnym lepszej sprawy. Siła oddziaływania zjednoczonych PZS okazała się jednak na tyle duża, że zlecono sporządzenie opinii prawnej ekspertowi zewnętrzemu.

Jeden z wniosków mówi o tym, że wymóg uzyskania zaświadczenia o przynależności do federacji uznawanej przez MKOljest sprzeczny z art. 31 ust. 1-3 Konstytucji – stanowiąc nadmierną ingerencję w sferę wolności zrzeszania się polskich związków sportowych, nieadekwatną i nie legitymowaną żadnym interesem, interesem, zasługującym na ochronę konstytucyjną, przy czym skuteczne zapewnienie reprezentatywności danego związku jest możliwe do osiągnięcia za pomocą innych środków prawnych, bez odwoływania się do decyzji podmiotów zewnętrznych.

Zainteresowani mogą się zapoznać z pełnym tekstem przygotowanym przez dr hab. Dariusza Dudka z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Bardzo ciekawa lektura.

Miejmy nadzieję, że Komisja Sportu naszego Parlamentu zechce posłuchać opinii eksperta.