14 marca – drugie spotkanie online w sprawie aktualizacji Kodeksu Warcabowego

529

Szanowni Państwo,

serdecznie dziękuję za liczny i aktywny udział w spotkaniu online w sprawie aktualizacji Kodeksu Warcabowego, które odbyło się 7 marca. W jego trakcie omówiliśmy rozdziały I-IV i VIII projektu przygotowanego przez kol. Jacka Pawlickiego, wraz z poprawkami sugerowanymi przez Kolegium Sędziowskie, a także wprowadziliśmy kolejne korekty będące wynikiem dyskusji i wspólnej zgody nad ich treścią. Szczegóły dotyczące zmian wraz z komentarzem o autorstwie znajdziecie Państwo w poniższym pliku:

KODEKS WARCABOWY – z poprawkami po spotkaniu 7 marca

Jednocześnie zgodziliśmy się zorganizować drugie spotkanie online, które odbędzie w poniedziałek 14 marca o godzinie 19:00 (pod tym samym linkiem, co ostatnie), i na które serdecznie zapraszam wszystkich chętnych. Osoby, które nie brały udziału w ostatnim, a chciałyby wziąć udział w nadchodzącym spotkaniu, proszę o zgłoszenie chęci mailowo na adres: biuro@warcaby.pl z kopią na damian.reszka@warcaby.pl

Planowany porządek spotkania:

  1. Dyskusja nad wprowadzonymi zmianami po spotkaniu z 7 marca.
  2. Dyskusja nad propozycjami zmian sugerowanymi przez uczestników spotkania (Rozdział I, punkt 3.10 – definicja zakończonego ruchu – zgłosiła Arleta Flisikowska; opisanie obowiązku wprowadzania partii do Internetu – zgłosiła Danuta Skrzyńska). Propozycje można zgłaszać na adres mailowy: damian.reszka@warcaby.pl
  3. Dyskusja nad rozdziałami IV-VI Kodeksu Warcabowego (system rozgrywek, przyszłość polskiego rankingu, kategorii i tytułów).

Z wyrazami szacunku,

Damian Reszka
Prezes PZWarc