JESTEŚMY Z WAMI / УКРАЇНА МИ З ВАМИ / WE ARE WITH YOU

1103

[English below]

Cały świat, również ten warcabowy, z trwogą obserwuje wydarzenia za naszą wschodnią granicą. Ukraina to wolny kraj, ojczyzna wielu znamienitych warcabistów.

Zarząd Polskiego Związku Warcabowego jest w stałym kontakcie z wieloma ukraińskimi warcabistami. Poza słowami otuchy przekazaliśmy deklarację o gotowości do wszelkiej pomocy, jeśli takowa będzie potrzebna.

Otrzymujemy liczne wiadomości od członków warcabowej społeczności, którzy nie pozostają obojętni wobec wydarzeń na Ukrainie. W imieniu naszych ukraińskich przyjaciół – dziękujemy!

Zarząd PZWarc

 


 

The whole world, including the draughts one, is watching with fear the events beyond our eastern border. Ukraine is a free country, the homeland of many great draughts players.

The Board of the Polish Draughts Federation is in constant contact with many Ukrainian draughts players. In addition to words of encouragement, we gave a declaration of readiness to any help, should it be needed.

We receive numerous messages from members of the draughts community who are not indifferent to the events in Ukraine. On behalf of our Ukrainian friends – thank you!

PDF Board